LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Founder

Hoàng Hải Yến

Mỗi dự án kinh doanh được định hình và triển khai như một lời tuyên ngôn, thách thức giới hạn và mở ra những giải pháp độc đáo cho thị trường làm đẹp của hiện tại và tương lai

  • 2017: Founder/ CEO H2Y JSC
  • 2018-2020: Founder/ CEO YEB Cosmetics
  • 2019-2021: CCO Julllog Korea
  • 2022: Founder/ CEO StarX Inc
  • Giải thưởng Doanh Nhân Văn Hóa Hàn Quốc 2018
  • Giải thưởng văn hóa truyền thống Hàn Quốc do Quốc Hội HQ trao tặng

Truyền thông nói về H2Y JSC